آرشیو مطالب : روانشناسی


آموزش بورس با مهدی تات

آموزش بورس با مهدی تات

نقش روانكاو در زندگی افراد

نقش روانكاو در زندگی افراد
در یك مطالعه مروری بررسی شد

رفتارهای تبعیض آمیز با سالمندان

رفتارهای تبعیض آمیز با سالمندان
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

شادكامی دانشجویان چگونه محقق می شود؟

شادكامی دانشجویان چگونه محقق می شود؟

پاكت های سیگار در كانادا بی نام و نشان می شوند

پاكت های سیگار در كانادا بی نام و نشان می شوند

ششمین كنفرانس بین المللی وب پژوهی برگزار می گردد

ششمین كنفرانس بین المللی وب پژوهی برگزار می گردد
پژوهشگران ایرانی بررسی كردند

نقش دلبستگی در رفتارهای پر خطر نوجوانان پسر

نقش دلبستگی در رفتارهای پر خطر نوجوانان پسر

انجام پژوهش ملی توسط دانشگاه آزاد درباره استان های سیل زده

انجام پژوهش ملی توسط دانشگاه آزاد درباره استان های سیل زده

آموزش مدیریت زندگی در شرایط بحرانی در تلویزیون

آموزش مدیریت زندگی در شرایط بحرانی در تلویزیون

بررسی خشونت كودكان نوپا با كمك یك موج مغزی

بررسی خشونت كودكان نوپا با كمك یك موج مغزی
دستاورد محقق واحد علوم تحقیقات؛

عرضه روش درمانی مكمل برای كودكان اوتیسمی

عرضه روش درمانی مكمل برای كودكان اوتیسمی
محققان پاسخ دادند

عوامل موثر بر زندگی زنان نابارور

عوامل موثر بر زندگی زنان نابارور
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما