در قالب یك پژوهش بررسی شد؛

صدمه شناسی فرآیند جذب هیات علمی

صدمه شناسی فرآیند جذب هیات علمی به گزارش مطب نما پژوهش «آسیب شناسی فرآیند جذب به منظور سیاست گذاری هیأت عالی جذب»؛ به كوشش دكتر امین حكیم (مجری طرح)، دكتر جواد محمدی (ناظر طرح) انجام شده كه توسط دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در مقدمه این پژوهش که سال ۹۷ انجام شده آمده است که نقش و جایگاه ویژه دانشگاه ها در تحقق ارزش های کلیدی جامعه و پیشبرد اهداف کشور سبب شده تا دانشگاه ها در تمام عرصه های تصمیم گیری به صورت کاملاً ویژه مورد توجه و تاکید قرارگیرند. در تحولات شتابان امروز جهان، دانشگاه‎ در فرآیند پیشرفت کشورها در زمینه های علمی، فناوری و مدیریت آموزش عالی نقش کلیدی و منحصر به فرد دارد. این مورد در نظام اسلامی از آن جهت، که دانشگاه بر محور ارزش های اسلامی بنا می شود و خود تقویت کننده این ارزش ها در جامعه است، اهمیت و لزوم دوچندانی می یابد.
همینطور جذب و استخدام افراد توانمند، متخصص و واجد شرایط در حوزه اساتید و مدرسان (اعضای هیأت علمی حوزه آموزش عالی)، نه تنها مزیت رقابتی برای دانشگاه‎ها به حساب می آید، بلکه مزیتی ملی و بین المللی است که به واسطه آن می توان نقص و کمبود سایر منابع را هم جبران کرد. در گذشته سیاست های استخدام بر کاهش هزینه و سرعت پرکردن پست ها و جایگاه‎های کاری تمرکز داشت، اما امروزه استخدام و به کارگیری سرمایه انسانی در سازمان ها، بخصوص مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها تاکید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جذب افراد شایسته و توانمند دارد. ازاین رو ارزیابی فرآیند استخدام با تاکید بر بررسی کیفیت افرادی که متقاضی استخدام هستند و ایجاد تناسب بین نیازهای تعیین شده سازمان و جذب متقاضیان شایسته اهمیت دارد.
ازاین رو هدف از این پژوهش صدمه شناسی فرآیند جذب هیأت علمی به منظور سیاست گذاری هیأت های اجرایی می باشد.
این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی و نمونه گیری به صورت قضاوتی و هدفمند، که برمبنای آن، تعداد ۴۳ مصاحبه با صاحبنظران، متخصصان جذب، اعضای هیأت علمی و متقاضیان درگیر در فرآیند جذب هیأت علمی انجام شده است و داده‎های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شده است.
این پژوهش در چهار سطح هیأت عالی جذب، هیأت مرکزی جذب، هیأت های اجرایی جذب و متقاضیان جذب هیأت علمی ( متقاضیان جذب شده و متقاضیان جذب نشده در فرآیند جذب) انجام شد و به دنبال یافتن سازوکارهای مناسب برای صدمه شناسی فرآیند جذب به منظور سیاست گذاری هیأت عالی جذب است. بنابراین، بررسی تحقق اهدف و پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش عرضه می شود.
در بخش یافته های پژوهش بعضی از «زمینه های مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران برپایه اهداف هیأت عالی جذب» عبارتند از:
یکی از زمینه های جذب هیأت علمی توجه به اهداف کلان جذب هیأت علمی است، ازاین رو اولاً به همسویی اهداف دانشگاه ها با اهداف هیأت عالی جذب توجه گردد یعنی ایجاد همراستایی و هماهنگی مأموریت دانشگاه ها با راهبردهای سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد یک چشم انداز مشترک و همه جانبه میان دانشگاه ها و سوق دادن کشور به سمت اهداف انقلاب است.
توجه به مشارکت دانشگاه‎ها در تدوین اهداف هیأت عالی جذب است تا در این راستا و به منظور تحقق اهداف کلان هیأت عالی جذب باید زمینه تبادل اندیشه و آرای در تدوین اهداف کلان جذب میان دانشگاه ها و هیأت عالی جذب فراهم گردد.
ثانیاً به تعیین نیاز مبتنی بر اسناد بالادستی توجه گردد و در هنگام تعیین نیاز دانشگاه ها به سهم دانشگاه در سند تحول توجه گردد.
همینطور درمورد تعیین نیاز مبتنی بر سهم دانشگاه ها در سند چشم انداز توجه گردد و لازم است تدوین نیازهای دانشگاه متناسب با سیاست های توسعه، اهداف و الزامات سند چشم انداز تنظیم و تعیین شود که باید این سیاست ها و اهداف در تدوین نیاز دانشگاه ها به صورت کامل مراعات شود.
به ایجاد فضای رقابتی در سیاست گذاری های جذب توجه گردد که این خود مستلزم توجه بیشتر به دانشگاه های کم برخوردار برای رقابت با دانشگاه های برتر است، ازاین رو انجام ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها از نظر برخورداری به استفاده از روش های علمی نیاز دارد.
بعضی از «منابع ورودی مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران(Input) برپایه اهداف هیأت عالی جذب» به شرح ذیل نگاشته شده است:
اولاً قوانین به صورت جامع و به هنگام عرضه شود یعنی قوانین و مصوبات بموقع و به صورت دقیق از جانب هیأت عالی جذب به هیأت مرکزی جذب ابلاغ شود و ابهام زدایی در قوانین صورت گیرد و استانداردها و شاخصهای تعریف شده برای جذب قابل اجرا و شفاف باشد.
ثانیاً بر اجرای صحیح قوانین تمرکز شود که در این خصوص به آموزش اعضای هیأت های مرکزی و برگزاری کارگاه های توجیهی برای آن‎ها نیاز است.
دیگر منابع ورودی در سطح هیأت عالی جذب سیاست های جذب است که برای این منظور باید به سیاست هایی مانند بومی گزینی، شایسته گزینی و جذب جنسیت محور توجه گردد.
همینطور برخی «ویژگی ها و مراحل مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران(Process) برپایه اهداف هیأت عالی جذب» به شرح ذیل است:
یکی از موارد در فرآیند جذب هیأت علمی در سطح مرکزی جذب اطلاع رسانی به هیأت های اجرایی در مورد شروع فرآیند جذب است که برای این منظور هیأت مرکزی جذب در ابلاغیه ای زمان بارگذاری دانشگاه ها و ثبت نام متقاضیان به آنها اطلاع رسانی می کند.
تعیین مقاطع زمانی خاص برای اعلام فراخوان به منظور افزایش نظارت و کنترل، کارایی بالاتری خواهد داشت، چون که باوجود شرایط مقاطع زمانی خاص دانشگاه ها ملزم به پاسخگویی به متقاضیان دریک بازه زمانی مشخص خواهند شد و در یک زمان معین در میان فراخوان ها تکلیف متقاضی مشخص می شود.
بخش پیشنهادات در مورد زمینه های جذب هیأت علمی به شرح ذیل است:
توجه به اسناد بالادستی در اهداف و راهبردهای دانشگاه نادیده گرفته می شود، براین اساس توجه به راهبردهای سند چشم انداز و ضرورت برنامه های راهبردی دانشگاه برمبنای سند چشم انداز پیشنهاد می شود.
با عنایت به نتایج پژوهش و کمرنگ بودن نقش مشارکتی دانشگاه ها در تدوین اهداف کلان جذب، پیشنهاد می شود با افزایش مشارکت دانشگاه در این حوزه میزان تعهد دانشگاه ها دراجرای این قوانین بالاتر رود.
با عنایت به نتایج پژوهش در تدوین نیازهای دانشگاه به اهداف و الزامات چشم انداز توجه لازم نمی گردد، بنابراین در جهت پوشش هدف مذکور پیشنهاد می شود تعین نیاز دانشگاه ها با عنایت به سند چشم انداز جمهوری اسلامی باشد و با تعیین و ابلاغ سهم هر دانشگاه در سند چشم انداز نیازهای بلندمدت دانشگاه در برنامه های جذب قرار داده شود.
همینطور برای ایجاد حاکمیت اسلامی در دانشگاه ها، طراحی و شناسایی روش های مفید و کارآمد به منظور احیای فرهنگ اصیل اسلام با مشارکت همه جانبه دانشگاهیان در طرح ها، برنامه ها و مطالعات فرهنگی پیشنهاد می شود.
برای جذب افراد متعهد و انقلابی تدوین شاخصهای جذب مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی به صورت روشمند و اجماعی و همینطور زمینه های مناسب مادی و معنوی برای شناسایی، تبیین و تکریم مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسلام به منظور تشویق و ترغیب آنان و افزایش نشاط و تحرک علمی و اجتماعی پیشنهاد می شود.
برای ایجاد عدالت محوری در جذب و رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرآیند جذب متقاضیان هیأت علمی یک سازوکار نظارت و بررسی فوق العاده قوی در هیأت های اجرایی پیشنهاد می شود که بررسی شود تا چه حد اعضای هیأت های اجرایی به قوانین عمل می کنند و همینطور پیشنهاد می شود اهرم های نظارتی در هیأت عالی جذب تدوین شود تا در صورت عدم اجرای قوانین هیأت مرکزی قادر باشد به هیأت‎های اجرایی ورود کند تا برخورد قاطعانه با افراد خاطی و لغو حکم آنها به علت قصور در اجرای قوانین مانع از رابطه مندی در فرآیند جذب شود.
بر ایجاد تعادل بین دانشگاه های کم برخوردار و برخوردار توزیع سرمایه گذاری متناسب با توانمندی های ناحیه ای دانشگاه ها پیشنهاد می شود.
عدم آگاهی از قوانین منجر به برداشت اشتباه از قوانین می شود. براین اساس پیشنهاد می شود به صورت منظم برای اعضای هیأت مرکزی جذب کارگاه های توجیهی در مورد قوانین جذب برگزار گردد.
با عنایت به نتایج پژوهش پیش از اعمال هر تغییری در قوانین باید دید که چه میزان به قانون موجود عمل شده است و نظارت بر اجرای قوانین مهم ترین اصل بر اجرای صحیح آن به حساب می آید.
همینطور در بعضی از قوانین جذب هیأت علمی نقص های جدی وجود دارد و بازبینی در این قوانین برای اجرایی شدن، پیشنهاد می شود.
برای برنامه ریزی در رابطه با نظام پذیرش پیشنهادها، فراخوان پیشنهاد از سوی هیأت عالی جذب که از راه آن رؤسای دانشگاه با بیان مشکلات و مسائل مربوط به قوانین و اقدامات جذب به صورت هدفمند، راهکارها و ایده های خویش را در جهت مرتفع کردن آن مشکلات عرضه دهند؛ پیشنهاد می شود.
برای پیشگیری از عدم اجرای صحیح قوانین، تدوین اهرم های نظارتی جهت برخورد با تخلف در سطح هیأت مرکزی پیشنهاد می شود.
به گزارش مرکز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، با عنایت به نتایج پژوهش نظارت بر پاسخگویی توسط هیأت مرکزی جذب قوی تر شود و امکان ورود به هیأت های اجرایی جذب برای هیأت مرکزی میسر شود.



1399/03/15
23:19:09
5.0 / 5
2868
تگهای خبر: آموزش , پذیرش , فناوری , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما