در قالب یك پژوهش بررسی شد؛

لطمه شناسی پروسه جذب هیات علمی

لطمه شناسی پروسه جذب هیات علمی مطب نما: پژوهش «آسیب شناسی پروسه جذب بمنظور سیاست گذاری هیأت عالی جذب»؛ به كوشش دكتر امین حكیم (مجری طرح)، دكتر جواد محمدی (ناظر طرح) انجام شده كه توسط دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در مقدمه این پژوهش که سال ۹۷ انجام شده آمده است که نقش و جایگاه ویژه دانشگاه ها در تحقق ارزش های کلیدی جامعه و پیشبرد اهداف کشور باعث شده تا دانشگاه ها در تمام عرصه های تصمیم گیری به صورت کاملاً ویژه مورد توجه و تاکید قرارگیرند. در تحولات شتابان امروز جهان، دانشگاه‎ در پروسه پیشرفت کشورها در زمینه های علمی، فناوری و مدیریت آموزش عالی نقش کلیدی و منحصر به فرد دارد. این مساله در نظام اسلامی از آن جهت، که دانشگاه بر محور ارزش های اسلامی بنا می شود و خود تقویت کننده این ارزش ها در جامعه است، اهمیت و لزوم دوچندانی می یابد.
همین طور جذب و استخدام افراد توانمند، متخصص و واجد شرایط در حوزه اساتید و مدرسان (اعضای هیأت علمی حوزه آموزش عالی)، نه فقط مزیت رقابتی برای دانشگاه‎ها شمرده می شود، بلکه مزیتی ملی و بین المللی است که بواسطه آن می توان نقص و کمبود سایر منابع را نیز جبران کرد. در گذشته سیاست های استخدام بر کاهش هزینه و سرعت پرکردن پست ها و جایگاه‎های کاری تمرکز داشت، اما امروزه استخدام و به کارگیری سرمایه انسانی در سازمان ها، خصوصاً مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها تاکید بر ارزیابی کیفی متقاضیان و جذب افراد شایسته و توانمند دارد. بدین سبب ارزیابی پروسه استخدام با تاکید بر بررسی کیفیت افرادی که متقاضی استخدام هستند و ایجاد تناسب بین نیازهای تعیین شده سازمان و جذب متقاضیان شایسته اهمیت دارد.
بدین سبب هدف از این پژوهش لطمه شناسی پروسه جذب هیأت علمی بمنظور سیاست گذاری هیأت های اجرائیست.
این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی و نمونه گیری به صورت قضاوتی و هدفمند، که برمبنای آن، تعداد ۴۳ مصاحبه با صاحبنظران، متخصصان جذب، اعضای هیأت علمی و متقاضیان درگیر در پروسه جذب هیأت علمی انجام شده است و داده‎های پژوهش با تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شده است.
این پژوهش در چهار سطح هیأت عالی جذب، هیأت مرکزی جذب، هیأت های اجرایی جذب و متقاضیان جذب هیأت علمی ( متقاضیان جذب شده و متقاضیان جذب نشده در پروسه جذب) انجام شد و به دنبال یافتن سازوکارهای مناسب برای لطمه شناسی پروسه جذب بمنظور سیاست گذاری هیأت عالی جذب است. بنابراین، بررسی تحقق اهدف و پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش ارائه می شود.
در بخش یافته های پژوهش بعضی از «زمینه های مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران بر طبق اهداف هیأت عالی جذب» عبارتند از:
یکی از زمینه های جذب هیأت علمی توجه به اهداف کلان جذب هیأت علمی است، بدین سبب اولاً به همسویی اهداف دانشگاه ها با اهداف هیأت عالی جذب توجه گردد یعنی ایجاد همراستایی و هماهنگی ماموریت دانشگاه ها با راهبردهای سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران جهت ایجاد یک چشم انداز مشترک و همه جانبه میان دانشگاه ها و سوق دادن کشور به سمت اهداف انقلاب است.
توجه به مشارکت دانشگاه‎ها در تدوین اهداف هیأت عالی جذب است تا در این راستا و بمنظور تحقق اهداف کلان هیأت عالی جذب باید زمینه تبادل اندیشه و آرای در تدوین اهداف کلان جذب میان دانشگاه ها و هیأت عالی جذب فراهم گردد.
ثانیاً به تعیین نیاز مبتنی بر اسناد بالادستی توجه گردد و در هنگام تعیین نیاز دانشگاه ها به سهم دانشگاه در سند تحول توجه گردد.
همین طور درباب تعیین نیاز مبتنی بر سهم دانشگاه ها در سند چشم انداز توجه گردد و لازم است تدوین نیازهای دانشگاه متناسب با سیاست های توسعه، اهداف و الزامات سند چشم انداز تنظیم و تعیین شود که باید این سیاست ها و اهداف در تدوین نیاز دانشگاه ها به صورت کامل مراعات شود.
به ایجاد فضای رقابتی در سیاست گذاری های جذب توجه گردد که این خود مستلزم توجه بیشتر به دانشگاه های کم برخوردار برای رقابت با دانشگاه های برتر است، بدین سبب انجام ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها از نظر برخورداری به استفاده از روش های علمی نیاز دارد.
بعضی از «منابع ورودی مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران(Input) بر طبق اهداف هیأت عالی جذب» به شرح ذیل نگاشته شده است:
اولاً قوانین بطور جامع و به هنگام ارائه شود یعنی قوانین و مصوبات بموقع و بطور دقیق از جانب هیأت عالی جذب به هیأت مرکزی جذب ابلاغ شود و ابهام زدایی در قوانین صورت گیرد و استانداردها و فاکتورهای تعریف شده برای جذب قابل اجرا و شفاف باشد.
ثانیاً بر اجرای صحیح قوانین تمرکز شود که در این خصوص به آموزش اعضای هیأت های مرکزی و برگزاری کارگاه های توجیهی برای آن‎ها نیاز است.
دیگر منابع ورودی در سطح هیأت عالی جذب سیاست های جذب است که برای این منظور باید به سیاست هایی مانند بومی گزینی، شایسته گزینی و جذب جنسیت محور توجه گردد.
همین طور برخی «ویژگی ها و مراحل مورد نیاز برنامه جذب هیأت علمی در دانشگاه های ایران(Process) بر طبق اهداف هیأت عالی جذب» به شرح ذیل است:
یکی از موارد در پروسه جذب هیأت علمی در سطح مرکزی جذب اطلاع رسانی به هیأت های اجرایی در مورد شروع پروسه جذب است که برای این منظور هیأت مرکزی جذب در ابلاغیه ای زمان بارگذاری دانشگاه ها و ثبت نام متقاضیان به آنها اطلاع رسانی می کند.
تعیین مقاطع زمانی خاص برای اعلام فراخوان بمنظور افزایش نظارت و کنترل، کارایی بالاتری خواهد داشت، چونکه باوجود شرایط مقاطع زمانی خاص دانشگاه ها ملزم به پاسخگویی به متقاضیان دریک بازه زمانی مشخص خواهند شد و در یک زمان معین در میان فراخوان ها تکلیف متقاضی مشخص می شود.
بخش پیشنهادات در مورد زمینه های جذب هیأت علمی به شرح ذیل است:
توجه به اسناد بالادستی در اهداف و راهبردهای دانشگاه نادیده گرفته می شود، براین اساس توجه به راهبردهای سند چشم انداز و ضرورت برنامه های راهبردی دانشگاه برمبنای سند چشم انداز پیشنهاد می شود.
باتوجه به نتایج پژوهش و کمرنگ بودن نقش مشارکتی دانشگاه ها در تدوین اهداف کلان جذب، پیشنهاد می شود با افزایش مشارکت دانشگاه دراین زمینه میزان تعهد دانشگاه ها دراجرای این قوانین بالاتر رود.
باتوجه به نتایج پژوهش در تدوین نیازهای دانشگاه به اهداف و الزامات چشم انداز توجه لازم نمی گردد، پس در امتداد پوشش هدف مذکور پیشنهاد می شود تعین نیاز دانشگاه ها باتوجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی باشد و با تعیین و ابلاغ سهم هر دانشگاه در سند چشم انداز نیازهای بلندمدت دانشگاه در برنامه های جذب قرار داده شود.
همین طور برای ایجاد حاکمیت اسلامی در دانشگاه ها، طراحی و شناسایی روش های مفید و کارآمد بمنظور احیای فرهنگ اصیل اسلام با مشارکت همه جانبه دانشگاهیان در طرح ها، برنامه ها و مطالعات فرهنگی پیشنهاد می شود.
برای جذب افراد متعهد و انقلابی تدوین فاکتورهای جذب مبتنی بر ارزش های اسلامی و انقلابی به صورت روشمند و اجماعی و همین طور زمینه های مناسب مادی و معنوی برای شناسایی، تبیین و تکریم مقام استادان در دانشگاه و جامعه از دیدگاه اسلام بمنظور تشویق و ترغیب آنان و افزایش نشاط و تحرک علمی و اجتماعی پیشنهاد می شود.
برای ایجاد عدالت محوری در جذب و رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در پروسه جذب متقاضیان هیأت علمی یک سازوکار نظارت و بررسی فوق العاده قوی در هیأت های اجرایی پیشنهاد می شود که بررسی شود تا چه حد اعضای هیأت های اجرایی به قوانین عمل می کنند و همین طور پیشنهاد می شود اهرم های نظارتی در هیأت عالی جذب تدوین شود تا در صورت عدم اجرای قوانین هیأت مرکزی قادر باشد به هیأت‎های اجرایی ورود کند تا برخورد قاطعانه با افراد خاطی و لغو حکم آنها به سبب قصور در اجرای قوانین مانع از رابطه مندی در پروسه جذب شود.
بر ایجاد تعادل بین دانشگاه های کم برخوردار و برخوردار توزیع سرمایه گذاری متناسب با توانمندی های ناحیه ای دانشگاه ها پیشنهاد می شود.
عدم آگاهی از قوانین منجر به برداشت اشتباه از قوانین می شود. براین اساس پیشنهاد می شود بطور منظم برای اعضای هیأت مرکزی جذب کارگاه های توجیهی درباب قوانین جذب اجرا شود.
باتوجه به نتایج پژوهش پیش از اعمال هر تغییری در قوانین باید دید که چه میزان به قانون موجود عمل شده است و نظارت بر اجرای قوانین مهم ترین اصل بر اجرای صحیح آن شمرده می شود.
همین طور در بعضی از قوانین جذب هیأت علمی نقص های جدی وجود دارد و بازبینی در این قوانین برای اجرایی شدن، پیشنهاد می شود.
برای برنامه ریزی در رابطه با نظام پذیرش پیشنهادها، فراخوان پیشنهاد از جانب هیأت عالی جذب که بوسیله آن رؤسای دانشگاه با بیان مشکلات و مسائل مربوط به قوانین و اقدامات جذب به صورت هدفمند، راهکارها و ایده های خودرا در جهت مرتفع کردن آن مشکلات ارائه دهند؛ پیشنهاد می شود.
برای جلوگیری از عدم اجرای صحیح قوانین، تدوین اهرم های نظارتی جهت برخورد با تخلف در سطح هیأت مرکزی پیشنهاد می شود.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، باتوجه به نتایج پژوهش نظارت بر پاسخگویی توسط هیأت مرکزی جذب قوی تر شود و امکان ورود به هیأت های اجرایی جذب برای هیأت مرکزی میسر شود.
منبع:

1399/03/14
14:52:30
5.0 / 5
2819
تگهای خبر: آموزش , پذیرش , فناوری , كیفیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما