در قالب یك پژوهش بررسی شد

تبیین استعدادیابی دانش آموزان برای ورود به علوم انسانی

تبیین استعدادیابی دانش آموزان برای ورود به علوم انسانی مطب نما: پژوهش «آسیب شناسی فعالیت های هدایت و راهنمایی دانش آموزان و تدوین رویكردهایی برای استعدادیابی ورود به علوم انسانی»؛ از طرف اباصلت خراسانی(مجری طرح) انجام شده و بوسیله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، ضرورت وقوع تحول در علوم انسانی موجود، به یكی از دغدغه های معاصر تبدیل گشته است. از آنجائیكه علوم انسانی علوم تمدن ساز و انسان ساز است، یكی از طریق های گرایش به سمت علوم انسانی، استفاده از برنامه های راهنمایی و مشاوره در مدارس است. بوسیله برنامه های راهنمایی و مشاوره، دانش آموزان با این علوم آشنایی پیدا می كنند و همین مورد هم موجب گرایش دانش آموزان به علوم انسانی است كه نتیجه آن هم این است كه نگاه ها به سمت علوم انسانی رفته و وابستگی ما به غرب در این علوم كمتر شده است.
یكی از برنامه هایی كه نقش مهم و سازنده­ ای در پیشگیری و حتی حل مشكلات علوم انسانی در ابعاد گوناگون ایفا كرده است، راهنمایی و مشاوره در نظام آموزش و پرورش و بالطبع در جامعه است. مهمترین هدف راهنمایی، ارائه اطلاعات مفید و سازنده از جانب مشاور است تا وی ضمن شناخت بهتر از خود و امكانات اطراف، بتواند تصمیمات مناسب و معقولی اتخاذ و اجرا نماید.
بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، لطمه شناسی فعالیت ­های هدایت و راهنمایی دانش آموزان و تدوین رویكردهایی برای استعدادیابی ورود به علوم انسانی است.
مهمترین سؤالات این پژوهش به شرح زیر بیان شده است:
-آسیب های فعالیت های هدایت و راهنمایی دانش آموزان،
-رویكردهای لازم برای استعدادیابی ورود به علوم انسانی،
-معیارهای استعدادیابی ورود به علوم انسانی با عنایت به لطمه شناسی فعالیت های هدایت و راهنمایی دانش آموزان.
در بخش مربوط به پژوهش «آسیب شناسی فعالیت های هدایت و راهنمایی دانش آموزان و تدوین رویكردهایی برای استعدادیابی ورود به علوم انسانی »؛ در مورد نوع و شیوه این پژوهش هم آمده است: روش این پژوهش به لحاظ هدف، هم بنیادی، هم كاربردی و هم توسعه ­ای است.
در بخش مربوط به یافته های این پژوهش، فعالیت های اصلی برای هدایت و راهنمایی دانش آموزان به شرح زیر بیان شده است:
برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی، راهنمایی و مشاوره، ارزشیابی شاگرد، كمك به برنامه ریزی تحصیلی و حرفه ­ای شاگردان و والدین آنها.
گسیل داشتن شاگردان: شامل فعالیت­ های فرعی فراهم كردن لیستی از مراجع و مؤسسات مربوط به نیازمندی های شاگردان، گسیل دادن شاگرد نیازمند به مراجع مربوط، آگاه سازی شاگرد، والدین و مدیر مدرسه برای ارجاع به این مؤسسات و پیگیری امر ارجاع و گسیل شاگردان،
كمك به والدین كه شامل، فعالیت های فرعی آگاه سازی والدین از وظایف مشاور و اهداف و برنامه های راهنمایی و مشاوره، كمك به والدین برای شناسایی توانایی­ها، علایق، استعدادها و... فرزندان خود و آگاه سازی والدین از قوانین و مقررات، فرصت­های شغلی و تحصیلی و...
مشورت و همكاری با كاركنان مدرسه،
بررسی و تحقیق كه، شامل فعالیت­های فرعی پیگیری وضع فارغ التحصیلان، تهیه آزمون های لازم، همكاری با مراكز راهنمایی و مشاوره در سایر مناطق و نواحی، ارزشیابی خدمات راهنمایی و مشاوره در مدارس، تعیین ارتباط آزمون­های پیشرفت تحصیلی، یافتن شیوه های جدید و كاربردی مشاوره، ارتباط با مراكز علمی جهت هدایت دانش آموزان و استفاده از افراد متخصص برای كمك به دانش آموزان.
همچنین در بخش یافته های این پژوهش به زبان آماری بیان شده است: یكی از محدودیت های مؤلفه برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی، عدم توجه دانش آموزان به امر راهنمایی و مشاوره است، كه بعد از اولویت بندی لطمه های فعالیت برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی مشخص شد كه از نظر مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، این لطمه با میانگین رتبه 6.99 در رتبه چهارم و از نظر دانش آموزان، این لطمه با میانگین رتبه 6.67 در رتبه پنجم لطمه های فعالیت برنامه ریزی و توسعه امر راهنمایی قرار دارد. بر این اساس این لطمه برای مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، نسبت به دانش آموزان، جدی تر است.
یكی از نكات بسیار مهم و كلیدی در سوژه مشاوره، بحث رازداری و محرمانه بودن اسرار دانش آموزان است. كمبود فضا و امكانات برای امر راهنمایی و مشاوره، یك محدودیت عمده بشمار می رود. بعد از اولویت بندی لطمه های فعالیت راهنمایی و مشاوره مشخص شد كه از نظر مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، این لطمه با میانگین رتبه 5.40 در رتبه ششم و از نظر دانش آموزان، این لطمه با میانگین رتبه 5.56 در رتبه چهارم لطمه های فعالیت راهنمایی و مشاوره است و اینكه دانش آموزان این لطمه را نسبت به مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، جدی تر می دانند و همین مورد سبب بروز ندادن اطلاعات از طرف دانش آموزان است.
بروز ندادن اطلاعات از طرف دانش آموزان هم خود یك محدودیت دیگر برنامه های راهنمایی و مشاوره است كه بعد از اولویت بندی لطمه های فعالیت راهنمایی و مشاوره مشخص شد كه از نظر مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، این لطمه با میانگین رتبه 5.50 در رتبه چهارم و از نظر دانش آموزان، این لطمه با میانگین رتبه 5.24 در رتبه هشتم لطمه های فعالیت راهنمایی و مشاوره قرار دارد و این نشان داده است كه مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان این لطمه را نسبت به دانش آموزان، جدی تر می دانند.
همچنین اشاره شده است كه مشاوره گروهی تأثیرات بسیار بزرگی بر افراد تحت مشاوره می گذارد و به همین خاطر هم مورد توجه قرار نگرفتن مشاوره گروهی یك محدودیت است، كه پس ازاولویت بندی لطمه های فعالیت راهنمایی و مشاوره مشخص شد كه از نظر مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، این لطمه با میانگین رتبه 5.09 در رتبه نهم و از نظر دانش آموزان، این لطمه با میانگین رتبه 5.39 در رتبه ششم لطمه های فعالیت راهنمایی و مشاوره است و این نشان داده است كه دانش آموزان این لطمه را نسبت به مدیران، مشاوران، معلمان و معاونان، جدی تر می دانند.
همچنین در ادامه پژوهش بیان شده است كه، مشاور در تلاش خود به منظور آماده كردن دانش آموزان در ارتباط با ایجاد فرصت های تحصیلی و شغلی و به منظور رشد مطلوب و خود-رهبری در آنان می تواند به موارد زیر اهتمام ورزد:
الف. دانش آموزان را نسبت به علایق، استعدادها، نمره های پیشرفت تحصیلی آن­ها و نتایج آزمون­های مختلف در ارتباط با فرصت های تحصیلی و شغلی كنونی و آتی جامعه و همین طور شرایط احراز آن­ها آگاه كند،
ب. اطلاعات لازم درباره حرفه ها و مشاغل و نحوه ورود به آن­ها، و همین طور قوانین استخدامی را بوسیله مشاوره های فردی، گروهی و بازدیدهای علمی در اختیار آنان قرار دهد.
این پژوهش ادامه می دهد، دانش آموزان در دوره متوسطه در سنین رشد و بلوغ و دارای فعالیت زیادی هستند. مشاوران می توانند بوسیله قرار دادن دانش آموزان در موقعیت های مسأله دار، آن­ها را در موقعیت واقعی زندگی قرار دهند تا بتوانند تجارب زندگی واقعی را كسب كنند، البته مشاوران مدارس باید توجه داشته باشند كه نباید در جریان مشاركت دادن دانش آموزان از آن­ها غفلت ورزند. برای اینكه امكان دارد دانش آموزان با مسائل و مشكلاتی روبرو شوند كه توانایی حل آن­ها را نداشته باشند.
همچنین می­توان با برگزاری كارگاه­های آموزشی برای دانش آموزان، آن­ها را در مورد مسائلی همچون مدیریت زمان، افت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و... و مزایا و معایب هر یك از آن­ها آگاه ساخت.
این آگاه سازی دانش آموزان موجب می شود كه ابعاد مثبت و منفی هر فعالیت را درك كنند و بر اساس آن نیز بتوانند مناسب­ ترین تصمیم را اتخاذ كنند.
بنا بر اعلام مركز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همین طور دانش آموزان نیز می توانند در زندگی واقعی خود هم از این تجارب استفاده كنند. از دیگر فرصت­ های پیش روی برای انجام فعالیت راهنمایی و مشاوره، جمع آوری اطلاعات به صورت جامع و كامل در مورد دانش آموزان است. اگر مشاوران مدارس بتوانند از منابع مختلف و معتبر برای شناخت دانش آموزان استفاده كنند و بتوانند این اطلاعات را به خوبی تعبیر و تفسیر كنند، مطمئناً می توانند راهنمایی های درستی را به دانش آموزان عرضه كنند.
از دیگر فرصت ها جهت ارائه راهنمایی و مشاوره مناسب، آموزش مشاوران بوسیله برگزاری كارگاه های آموزشی است. برگزاری كارگاه های آموزشی و آموزش مشاوران موجب به روز شدن وآگاهی بیشتر مشاوران می شود و مشاوران می توانند روش­های نوین راهنمایی و مشاوره و راهكارهای جدید را بیاموزند و در عمل نیز آنرا پیاده سازند.
فراهم ساختن زمینه های لازم جهت مشاوره گروهی نیز از نقاط قوتی است كه می­توان برای انجام فعالیت راهنمایی و مشاوره از آن بهره جست. اگر مشاوران بتوانند كه دانش آموزان و والدین آن­ها را از مزایای مشاوره گروهی آگاه سازند، می توانند بوسیله مشاوره گروهی زمان و وقت خودرا مدیریت كنند و كارایی خودرا بالا ببرند. همین طور دانش آموزان نیز می توانند از تجارب سایر دانش آموزان نیز بهره مند شوند و بتوانند در تصمیمات خود بهتر عمل كنند.1398/07/01
19:29:32
5.0 / 5
4660
تگهای خبر: آموزش , خدمات , زندگی , متخصص
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما