رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران خبر داد

تدوین ۶ محور پشتیبانی از تحقیقات علوم انسانی و پایه، اجرای دوره پسا فن با همكاری صندوق نوآوری

تدوین ۶ محور پشتیبانی از تحقیقات علوم انسانی و پایه، اجرای دوره پسا فن با همكاری صندوق نوآوری به گزارش مطب نما رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران با اشاره به اجرای دوره ˮپسا فنˮ با همكاری صندوق نوآوری و شكوفایی برای امكان حضور و فعالیت دانشجویان فارغ التحصیل مقطع دكتری در شركت های دانش بنیان، اظهار داشت: در این صندوق همینطور ۶ محور را در جهت پشتیبانی از تحقیقات حوزه علوم انسانی و پایه تدوین كرده ایم.


به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا دكتر ایمان افتخاری در نشست خبری امروز با اشاره به برنامه های صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران برای پشتیبانی از تحقیقات حوزه های علوم انسانی و علوم پایه اضافه كرد: طرح «میثاق» در جهت پشتیبانی از محققان جوان در حوزه علوم پایه و انسانی در دستور كار قرار دارد و بر این اساس ۶ سرفصل برای حوزه علوم انسانی تعیین شده است.
وی «سبك زندگی»، «خانواده»، «اقتصاد مقاومتی»، «گردشگری»، «فضای مجازی» و «حقوق شهروندی» را همچون محورهای برنامه های این صندوق برای حوزه علوم انسانی ذكر كرد و خاطرنشان كرد: طی فراخوانی كه برای پژوهشگاه ها ارسال می شود، در این ۶ حوزه، ۶ پروژه را از محققان كشور مورد حمایت قرار می دهیم.
رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران، اعتبارات در نظر گرفته شده برای پشتیبانی از طرح های اولویت دار حوزه علوم انسانی را ۱۰ میلیارد تومان به صورت مستقل با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و افزود: انتظار ما این است كه پروپوزال های سه ساله از جانب محققان در چارچوب این طرح به صندوق عرضه شود. معمولاً این پروپوزال ها ۱۸ ماهه و با حجم های كوچك هستند.
رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران تاكید كرد: برای دریافت تحقیقات در این عرصه، فراخوانی به صورت محدود اعلام نموده ایم و امیدوار هستیم كه در هر كدام از موارد، طرح های قابل قبول و كاربردی به صندوق عرضه شوند و از آنها حمایت نماییم.
افتخاری تصریح كرد: این برنامه ما در حوزه علوم انسانی است كه در جهت پشتیبانی از تحقیقات پیشرو و سیاست های گام دوم اجرایی می شود.
عضو هیات علمی پژوهش های دانش های بنیادی راه اندازی دو معاونت جدید را از برنامه های جدید صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران نام برد و اضافه كرد: دو معاونت آینده پژوهی و ترویج علم و فناوری كه جزو مصوبات این صندوق بوده، ولی راه اندازی نشده بود؛ در چارت این صندوق مصوب شد.
وی در اینباره اضافه كرد: هم اكنون ۸۰۰ هزار رساله در هر سال اجرا می شود و این تعداد تحقیقات قابل عرضه به جامعه نیست. ازاین رو نیاز است تا با زبان قابل فهم به جامعه ارائه شود كه معاونت ترویج می تواند در این عرصه فعال شود.
اجرای دوره پسافن
رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران با اشاره به اینكه ما با صندوق نوآوری و شكوفایی همكاری هایی تدوین كرده ایم، اضافه كرد: پروژه پسافن را برای دانشجویانی كه دكتری خویش را به اتمام رسانده اند، تدوین كرده ایم تا این نیروهای پژوهشی توانمند به جای حضور در دانشگاه ها در شركت های دانش بنیان مشغول به فعالیت شوند.
افتخاری عنوان كرد: این اقدام احتیاج به سرمایه گذاری و دقت نظر دارد، چون كه شركت های دانش بنیان بنیه مالی پایینی دارند و امكان سرمایه گذاری ندارند، ازاین رو در جهت تایید برای اجرا اقدام خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه صندوق نوآوری و شكوفایی فرایند معرفی شركت های دانش بنیان را بر عهده دارد و صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران دانشجویان پسا دكتری را معرفی می كند، افزود: این اقدام منجر به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها خواهد شد، ضمن آنكه می تواند مسیرهای جدی را برای شركت های دانش بنیان ایجاد كند.
وی تصریح كرد: این طرح هر چند كه مزایایی دارد، ولی اجرایی كردن آن با موانعی روبرو است. در صورت رفع این موانع قادر به اجرای آن خواهیم بود. همچون این موانع می توان به حقوق و مزایای نیروهای متخصص در شركت های دانش بنیان اشاره نمود كه باید ساز و كار قانونی آن مشخص شود.
افتخاری با اشاره به اینكه هنوز این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است، اظهار داشت: امیدواریم تا دو ماه آینده این پروژه به مرحله اجرایی برسد و دانشجویان و محققان پسا دكتری در شركت های دانش بنیان پذیرش شوند.
رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران افزود: برنامه پسا فن هم برای شركت های دانش بنیان تعریف شده كه تا آخر سال جاری اجرا می گردد.
عملكرد صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران
افتخاری با اشاره به اینكه این صندوق در آستانه ۱۵ سالگی خود قرار دارد، اظهار داشت: تا كنون این صندوق از بیشتر از ۷۰۰۰ طرح حمایت كرده است.
رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران با اشاره به اینكه بیشتر از ۲۱ هزار طرح پژوهشی به صندوق طی ۱۵ سال عرضه شده است، اظهار نمود: برنامه های این صندوق در حوزه بین المللی به صورت جدی بوده است، بطوریكه از هر ۱۰ طرح، یك طرح مورد حمایت این صندوق قرار گرفته است.
به قول وی، ثبت پتنت بین المللی از دیگر برنامه های این صندوق بوده است كه اختیار اجرای این برنامه از این صندوق صلب و به كانون ثبت پتنت منتقل شده است.
وی با اشاره به اینكه از ثبت پتنت ۳۲ طرح حمایت شده است، تصریح كرد: همینطور در دوره های پسادكتری اقداماتی حمایتی داشته ایم، بطوریكه ۲۰۰۰ درخواست به صندوق عرضه شده و طی مدت كوتاهی توانستیم از حدود ۹۰۰ مورد پروپزال های دوره های پسادكتری حمایت نماییم.
وی با اشاره به اینكه برنامه های پسادكتری به صورت كمی و كیفی در این صندوق اجرایی می شود، تصریح كرد: یكی از رویدادهای اصلی ما این است كه به فناوران و پژوهشگران توجه ویژه داشته باشند تا طرح های آنها به صورت موثر در كشور اجرایی شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی با اشاره به اینكه چهار رویكرد كلی در برخورد با طرح های پژوهشی در نظر داریم، تصریح كرد: تكثر از دیدگاه افزایش تعداد گروه های پژوهشی فعال، تعادل توجه به توسعه پایدار و حفظ تعادل، كیفیت و هدف گرایی از رویكردهای ما در این صندوق به حساب می آید.
افتخاری افزود: طرح هایی كه با جهت های علمی به صندوق ارسال می شوند، رویكرد جدی برای پشتیبانی از آنها داریم، چون كه تغییرات صندوق به سمت بهینه شدن است.
حمایت های صندوق از فناوران
رئیس صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران با اشاره به پشتیبانی از طرح های تشویقی در صندوق، اظهار داشت: برای این امر فراخوانی در خلال سال اعلام می شود و سقف حمایتی از این طرح ها نسبت به سال های گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی در مورد پشتیبانی از رساله های دكتری اظهار داشت: برای این مورد دو فراخوان در طول سال اعلام می نماییم كه تا كنون از آغاز سال، ۳۸ مورد دریافت شده و ۵۰ مورد هم برای حمایت به تصویب رسیده است.
افتخاری در مورد پشتیبانی از پروپزال های پسادكتری، یادآور شد، افراد با فعالیت های علمی درخشان تر در این عرصه وارد می شوند و در مقابل صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران، حمایت های سالانه ای از آنها دارد. پشتیبانی از این محققان نسبت به سال های گذشته از ۳۶ میلیون تومان به ۵۷ میلیون تومان در سال رسیده است.
حمایت برای پژوهش های بین المللی
افتخاری با اشاره به حمایت های صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران برای حضور این محققان در موسسات بین المللی، اظهار داشت: موسسه بین المللی یاسا همچون نهادهای پیشرو در تحلیل سیستم های كاربردی و پیچیده است كه ما عضو این موسسه هستیم. ازاین رو می توانیم محققان را برای حضور در برنامه های این موسسه حمایت نماییم.
وی با اشاره به اینكه در این مورد علاوه بر ارتباطات بین المللی كمیته های ملی را ایجاد كرده ایم، اضافه كرد: در این راستا می توانیم از امتیازات بین المللی استفاده نماییم و از افراد اثرگذار حمایت نماییم كه به برنامه های این موسسه بروند و طرح های خویش را در آنجا ارائه نمایند.
وی با تاكید بر اینكه برنامه های این موسسه در حوزه های انرژی است، تصریح كرد: بررسی پروپوزال های پژوهشگران برای حضور در این موسسه بر عهده صندوق پشتیبانی از پژوهشگران و فناوران است و تا كنون توانسته ایم دو گروه را به صورت طولانی مدت برای حضور در موسسه یاسا اعزام نماییم.1398/06/25
20:08:20
5.0 / 5
4433
تگهای خبر: پذیرش , زندگی , شركت , فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۴
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما