با راه اندازی سامانه سحا در دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی؛

فرایند ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی تغییر نمود، رعایت اخلاق در پژوهش ملاك ارتقاء

فرایند ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی تغییر نمود، رعایت اخلاق در پژوهش ملاك ارتقاء به گزارش مطب نما رئیس مركز امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه در دوره فعلی، فرایند ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی با نگاه آكادمیك و با دقت زیاد اعمال و اجرا می شود، اظهار داشت: سامانه حاكمیت آكادمیك ˮسحاˮ با هدف ثبت و امتیازدهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و بررسی فرآیند ارتقای افقی و عمودی آنان در حال طراحی است و از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه اجرا می شود.


دكتر محمدمهدی ناصحی در گفتگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به راه اندازی مركز مستقل امور هیأت علمی دانشگاه طی سال قبل با هدف تجمیع امور مربوط به اعضای هیأت علمی بعنوان یكی از مهمترین اركان دانشگاه، اظهار نمود: هم اكنون ۱۴۳۶ عضو هیأت علمی در دانشگاه حضور دارند كه از این تعداد ۲۲۸ نفر در مرتبه استادی، ۴۲۹ نفر در مرتبه دانشیاری، ۷۳۰ نفر در مرتبه استادیاری و ۴۹ نفر در مرتبه مربی فعالیت می نمایند.
وی با اشاره به فعالیت مركز امور هیأت علمی دانشگاه، اظهار نمود: با تجمیع امور هیأت علمی، كلیه فعالیت های مرتبط شامل ارتقا، جذب، رفاهی، ارزشیابی، آموزشی و پژوهشی و همینطور مسائل اداری همچون حضور مؤثر اعضای هیأت علمی و امور كارگزینی، با هدف عرضه خدمات مطلوب و همینطور تكریم اعضای هیأت علمی، ساماندهی شده است.
پیشگیری از موازی كاری و تسهیل فرایندها هدف اصلی راه اندازی مركز مستقل هیأت علمی
وی با اشاره به اینكه با بررسی تك تك فرایندها، كوتاه ترین مسیر برای عرضه خدمت ترسیم شده است، عنوان كرد: مركز امور هیأت علمی به دنبال بهبود و ارتقای عرضه خدمات، جلوگیری از باردیگر كاری و پیشبینی و ایجاد سامانه هایی برای تسهیل دسترسی و عرضه خدمات به اعضای هیأت علمی است.
راه اندازی سامانه "سحا" جهت ارزیابی فعالیت اعضای هیأت علمی
وی با اشاره به راه اندازی سامانه "كسری" جهت حضور و غیاب و همینطور سامانه حاكمیت آكادمیك "سحا" جهت ارزیابی فعالیت اعضای هیأت علمی، تصریح كرد: سامانه جامع "سحا" با هدف ثبت و امتیازدهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و بررسی فرآیند ارتقای افقی و عمودی آنان در مراحل پایانی طراحی است و از آغاز سال تحصیلی جاری در دانشگاه اجرا می شود.
وی با اشاره به اینكه در سامانه "سحا" شاخصهای آموزشی مانند ساعت حضور در كلاس، كمیت و كیفیت عرضه آموزش، نحوه اداره كلاس و سایر شاخص ها با هدف ارزشیابی و كمی كردن فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی امتیازبندی شده است، افزود: فعالیت این سامانه مكمل عرضه كارنامه به اعضای هیأت علمی است، چون كه تمركز آن بیشتر بر امور آموزشی بوده و می تواند مبین فعالیت آكادمیك اعضای هیأت علمی باشد.
وی افزود: در طرح جدید، سامانه های حاكمیت آكادمیك، سامانه حضور و غیاب، سامانه اطلاعات فردی اعضای هیأت علمی و سامانه هیأت ممیزه با هدف ساماندهی امور به صورت یكپارچه تجمیع و به روزرسانی خواهد شد.
شاخص های كیفی با هدف امتیازبندی كمی می شوند
دكتر ناصحی با اشاره به اینكه با آغاز فعالیت سامانه حاكمیت آكادمیك "سحا" كلیه شاخصهای آموزشی و پژوهشی به صورت كمی و كیفی ارزیابی می شوند، عنوان كرد: شاخصهای كیفی مانند نحوه اداره كلاس، نحوه تدریس، تعامل با دانشجو و ارتباط دو طرفه هم به شاخص كمی تبدیل گشته و سنجیده خواهد شد.
لحاظ شاخصهای دانشگاه نسل سوم در امتیازات ارتقای اعضای هیأت علمی
وی در ادامه با اشاره به برنامه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی برای حركت به سمت دانشگاه نسل سوم و ثروت آفرین، عنوان كرد: این مساله در شاخص ها و آیین نامه های ارتقای اعضای هیأت علمی لحاظ شده و امتیازاتی برای نوآوری، ثبت اختراع، تولید محصول در نظرگرفته شده است.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در نظام سلامت كشور، عنوان كرد: برای ارتقای بیشتر جایگاه دانشگاه در سطح منطقه و حوزه بین الملل و كسب مرجعیت علمی در رشته های مختلف باید گام های قوی تری به سمت و سوی تحقق دانشگاه كارآفرین، ثروت آفرین و محصول محور برداریم.
شرط توقف فرایند ارتقای اعضای هیأت علمی
رئیس مركز امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه شاخصهای مشخصی برای ارتقای مرتبه علمی اعضای هیأت علمی وجود دارد، اظهار نمود: اگر فرد نتواند طی مدت زمان مشخص، شاخصهای لازم برای ارتقا را كسب كند، گرفتار ركود علمی شده و فرایند ارتقای وی متوقف می شود.
حضور فیزیكی عضو هیأت علمی اصل مهم حوزه آموزش
دكتر ناصحی با اشاره به اینكه حضور فیزیكی عضو هیأت علمی بعنوان یك اصل در حوزه آموزشی در نظر گرفته شده است، اظهار نمود: در این دوره با مساله حضور مؤثر و كیفی عضو هیأت علمی در بخش های بالینی و یا علوم پایه تاكید بیشتری می شود، چونكه معتقدیم در صورت حضور فیزیكی، عضو هیأت علمی می تواند ضمن برقراری تعامل مثبت و بهینه با دانشجو، اطلاعات علمی و تجربیات خویش را منتقل كند. ازاین رو ضمن تكریم اعضای هیأت علمی به این اصل هم توجه كافی داریم كه هیأت علمی باید در قالب زمان بندی تعیین شده در قانون در مراكز آموزشی و درمانی حضور داشته باشد.
رعایت اخلاق در پژوهش ملاك ارتقا
دكتر ناصحی همینطور با اشاره به ملاك های ارتقا در حوزه پژوهشی، عنوان كرد: در ارتباط با شاخصهای پژوهشی، امتیازاتی همچون عرضه مقاله، داوری و راهنمایی رساله و برخی شاخصهای دیگر تعیین شده و رعایت اخلاق در پژوهش هم بعنوان یك ملاك مهم برای ارتقا در نظر گرفته شده است.
اعمال راهكاری مؤثر برای جلوگیری از بروز تخلفات پژوهشی احتمالی
وی در ادامه در ارتباط با شكایات دانشجویان از برخی تخلفات پژوهشی اعضای هیأت علمی و استفاده برخی اساتید از دانشجویان برای نگارش مقالات و عدم درج نام آنان در مقاله و یا پژوهش انجام شده، خاطرنشان كرد: این مشكل باید به مرور حل شود و معاونت پژوهشی دانشگاه باید راهكار مؤثری برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در این زمینه طراحی و اعمال نماید.
تشریح جریمه های تخلف پژوهشی
رئیس مركز امور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اشاره به اینكه در صورت شناسایی اینگونه موارد با فرد متخلف به شدت برخورد می شود، اظهار داشت: در این زمینه مواردی همچون تنزل درجه و رتبه علمی و یا تعویق ارتقا هم داشته ایم، بگونه ای كه از یك سال تا مدت نامحدود یعنی تا زمان اصلاح شاخصهای ارتقا و اطمینان دانشگاه نسبت به عدم تخلف فرد در زمینه پژوهشی و یا كم كاری های آموزشی و درمانی، جلوی ارتقا گرفته شده است. بعنوان نمونه عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی نباید در بخش خصوصی فعالیت كند و در صورت شناسایی مطمئناً قانونا برخورد شده و فرایند ارتقا و تمدید استخدام وی با مشكل مواجه می شود.1398/04/07
14:32:49
5.0 / 5
4181
تگهای خبر: آموزش , پزشك , پزشكی , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما