سیاست های دارویی وزارت بهداشت در ماه های پیش رو اعلام شد

واردات داروی مورد نیاز یك سال آینده تا مهر، عدم امكان گران فروشی دارو

واردات داروی مورد نیاز یك سال آینده تا مهر، عدم امكان گران فروشی دارو مطب نما: سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: طبق سیاست های این سازمان، برای جلوگیری از بروز مشكل در تامین دارو به علت تحریم های آینده، بخش عمده ای از واردات دارو تا آخر مهرماه انجام می گردد.كیانوش جهانپور در گفت وگو با ایسنا، درباره علت واردات برخی داروها با حجم بالا در چهار ماهه اول سال توضیح داد و اظهار داشت: مجوز واردات دارو یا مواد اولیه دارویی بر مبنای روند مصرف سال های گذشته صادر می گردد. بارها اعلام نموده ایم كه از نظر روند واردات دارو حدودا مشكلی از ابتدای سال نداشته ایم. آنچه مورد تاكید سازمان قرار دارد، این است كه شاید امسال نیاز داشته باشیم بر خلاف سال های گذشته به جای اینكه بار واردات دارو و مواد اولیه در تمام ماه های سال توزیع شود، تا آخر مهرماه بتوانیم بخش عمده ای از این واردات را با استفاده از بخش خصوصی انجام دهیم و آنها را ذخیره نماییم.

وی با اشاره به اینكه در روند عادی واردات دارو و مواد اولیه مشكلی نداشتیم، افزود: الان به صورت فوری نیازمند تسریع و تسهیل در این مورد هستیم تا طی هفته های آتی بتوانیم این كار را انجام دهیم. این برنامه نیازمند همكاری جدی و شبانه روزی تمامی دستگاه های مسئول با وزارت بهداشت است. اگر به جز این باشد بطور قطع با تشدید تحریم ها، در بعضی موارد امكان دارد با مشكل روبرو شویم.
تسهیلات واردات دارو فراهم شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو همینطور افزود: بارها اعلام نموده ایم كه مجموعه نظام دارویی كشور این آمادگی را دارند؛ به شرط اینكه این شرایط تسهیل شود و امكانات موجود در اختیار آنها قرار گیرد، نقدینگی ریالی تامین گردد و بخش زیادی از مطالبات حوزه دارو تسویه شود. همینطور تسهیلات فرایند واردات با عنایت به مصوبات كمیسیون ویژه اقتصادی دولت به شكل حداكثری عملیاتی شود تا بخش خصوصی و غیر دولتی بتواند به صورت فوری واردات خویش را تا آخر مهرماه در حوزه دارو و مواد اولیه انجام دهد.

جهانپور در ادامه در پاسخ به چرایی واردات ۴۹ میلیون دلاری داروهای IVIG، آلبومین و فاكتور هشت در چهارماهه اول امسال، تصریح كرد: این میزات واردات در جهت سیاست گذاری سازمان است. مجوزها بر مبنای روند مصرف گذشته و برآورد نیاز كشور صادر می گردد. قبلا هم اعلام نموده بودیم كه حدودا در خیلی از اقلام دارویی كمبودی نداریم. با عنایت به این میزان واردات نباید روند كمبود جاری داشته باشیم. باآنكه باید ظرف چندماه پیش رو، ذخیره ای یك تا یك ونیم ساله برای خود تولید نماییم.
چرا برخی اقلام دارویی كمیاب می شوند؟
جهانپور دلیل كمیاب شدن برخی اقلام دارویی را جنگ روانی اعلام نمود و اظهار داشت: این مورد فعالان اقتصادی و مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. افزون بر آن گاهی سیاست های توزیع، «توزیع ناگهانی» انتخاب نمی گردد. وقتی رفتار اقتصادی تحت تاثیر جنگ روانی قرار می گیرد، ما بعنوان تنظیم كننده نباید در این زمین بازی كنیم؛ بنابراین باید در توزیع و سیاست گذاری ها محدودیت های خاصی اعمال شود و آزادسازی و توزیع به صورت تدریجی اتفاق افتد تا بازار با شوك در آینده روبرو نشود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اضافه كرد: امكان دارد موجودی برخی از داروها به كمتر از سه ماه رسیده باشد؛ بنابراین توزیع آن قطره چكانی انجام می گردد. برخی از داروها هم امكان دارد كاربرد خاصی داشته باشند؛ با عنایت به این مورد باید توزیع آنها محدود شود و آن را با ارز دولتی و ترجیحی وارد نماییم. اگر این دارو به صورت ناگهانی در شبكه توزیع شود، این امكان وجود دارد كه از آن طرف مرزها بعنوان دارویی ارزان سر درآورد و شیب قاچاق از ایران به سمت خارج از كشور برود؛ اتفاقی كه بطور قطع پذیرفته نیست.
توزیع ناگهانی دارو احتمال قاچاق را افزایش می هد
وی درباره راهكار جلوگیری از قاچاق داروهایی كه با ارز دولتی وارد شده اند، توضیح داد و اظهار داشت: همزمان كه باید واردات و ذخیره سازی دارو را تسریع نماییم، همزمان باید مراقب باشیم توزیع این دارو كه با ارز دولتی وارد شده و به شكلی ارزان تر از كشورهای مجاور تمام می شود، دسترسی ساده را برای افراد سودجو تولید نكند؛ چون در این صورت این دارو را بعدا باید در مرزها و كشورهای مجاور پیدا كنید. همزمان با واردات مجبور هستیم در سیاست های توزیع تا جایی كه امكان دارد اجازه ندهیم این دارو مجددا از ایران به كشورهای دیگر قاچاق شود.

جهانپور افزود: گاهی موجودی دارویی در كشور به كمتر از سه ماه می رسد؛ بنابر این دارو را به فاز كمبود می بریم و فقط داروخانه های منتخب را برای توزیع آن تعیین می نماییم. همینطور امكان دارد موجودی یك نوع دارو به كمتر از دو ماه برسد؛ در این صورت داروخانه های ویژه ای را به آن اختصاص می دهیم و باز هم محدود می نماییم. گاهی واردات دارو انجام شده و دپوی مورد نیاز وجود دارد، اما دارو از جنس اقلام دارویی خاصی است یا كاربرد بیمارستانی دارد یا قیمت تمام شده آن پایین تر از كشورهای همجوار است. اگر این دارو به سهولت توزیع شود و در دسترس هر فردی قرار گیرد، بطور قطع با پدیده ای به نام قاچاق مجدد دارو از ایران به خارج از كشور روبرو می شویم.
لیست كمبودهای دارویی مشخص است
وی با اشاره به اینكه برای هر مورد دارو، تصمیم گیری و سیاست گزاری می شود، خاطرنشان كرد: لیست اقلام دارویی كه با كمبود روبرو هستند، مشخص است و هم اكنون كمتر از ۴۸ قلم است. برای داروی آلبومین هم فراخوان داده شده است كه شركت هایی كه می توانند واردات انجام دهند، در این فراخوان شركت تا نیاز یكساله كشور تامین گردد. میزان واردات آلبومین در ابتدای سال كافی نبوده است. این دارو مصرف بیمارستانی خاص دارد و بطور قطع در چنین شرایطی باید تجویز و مصرف آن را تحت سیاست های خاصی درآوریم؛ نباید قابلیت عرضه مستقیم و راحت برای چنین داروهایی، در چنین شرایطی و با این قیمت ها كه ارزان تر از كشورهای اطراف است، تولید شود.
IVIG كمبود ندارد
جهانپور همینطور با تاكید بر اینكه داروی IVIG كمیاب نشده است، بیان كرد: امكان دارد این مورد در بعضی استان ها به علت اختلافات و معوقات مالی داروخانه ها و بیمارستان ها با شركت های پخش دارو وجود داشته باشد؛ سازمان غذا و دارو در حال پیگیری است. شركت های پخش باید این موارد را عرضه كنند و آن را مشروط به مشكلات و مطالبات مالی خود از داروخانه ها به خصوص داروخانه های بیمارستانی و خاص نكنند. حدودا كمبودی در این زمینه نداشتیم و نیازهای كشور حدودا هرماه وارد و رفع شده است. با عنایت به اینكه مصرف این دارو محدود به موارد خاصی است، بطور قطع توزیع آن باید با سیاست های خاصی صورت گیرد.
مجوز شركت های پخش متخلف باطل می گردد
تذكر به دو شركت پخش

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تعلل برخی سیستم های پخش دارو برای توزیع این كالا، اظهار نمود: بعضی از شركت های پخش كشوری یا استانی امكان دارد به هر دلیلی مانند مطالبات و معوقه مالی از برخی داروخانه های دولتی و بیمارستان ها در توزیع تعلل كنند. این در شرایطی است كه عدم عرضه دارو تخلف است. اگر شركت ها به جز این عمل كنند به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی می گردند. در بعضی موارد هم اگر شركت ها در توزیع دارو بخصوص داروی بیماران خاص تعلل كنند، مجوز پخش از آنها گرفته می گردد. دو شركت پخش بنابراین تذكر گرفته اند.
امكان گران فروشی دارو برای شركت های پخش وجود ندارد
جهانپور در ادامه در پاسخ به این پرسش كه آیا تعلل در توزیع دارو می تواند با هدف بالا بردن قیمت صورت گیرد، تصریح كرد: امكان انجام چنین كاری در كشور وجود ندارد؛ چراكه قیمت دارو تعیین شده و با دستور رییس جمهوری تا اردیبهشت ۹۸، آنچه در قیمت گذاری بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومان در كمیسیون قیمت گذاری در ابتدای سال ۹۷ انجام شده است، پایدار خواهد ماند. اگر كسی چنین اقدامی انجام دهد بطور قطع به دنبال این است كه تاریخ مصرف داروهایش بگذرد و متضرر خواهد شد. ما تغییر قیمت داروی فاحشی نخواهیم داشت؛ چون تغییر قیمت ارز هم نداریم.
نظارت بر زنجیره مجاز دارو
جهانپور در ادامه، با اشاره به اخباری درباره احتكار دارو توسط دختر یكی از وزرای سابق، اظهار داشت: در این گزارش آمده است كه این انبار خارج از زنجیره مجاز دارویی بوده است. اگر نظارتی در نظام سلامت انجام می گردد بر زنجیره مجاز دارو است؛ یعنی نظارت بر جایی انجام می گردد كه شناسنامه دارد. در غیر این واردات تخلف و به مفهوم قاچاق، توزیع یا نگهداری دارو خارج از زنجیره رسمی است. هر محلی كه كشف شود هم با آن برخورد می گردد.

وی تصریح كرد: ما بر انبارهای دارویی مجاز نظارت می كنیم؛ هم بر شیوه انبار آن و هم ورود و خروج و كمیت و كیفیت توزیع آن. ما نه دستگاه امنیتی هستیم و نه انتظامی. اگر انبار غیرمجازی كشف نماییم، اطلاعات آن را در بازرسی ها به دست آوریم یا با استفاده از منابع مردمی اطلاعاتی در خصوص وجود چنین انبارهایی خارج از زنجیره رسمی توزیع به دست آوریم، از مسیر اداره كل حقوقی و بازرسی و رسیدگی شكایات سازمان و همینطور مجاری ذیصلاح سازمان تعزیرات و مراجع قضایی پیگیری می نماییم. چنانچه قبلا این اتفاق افتاده و به صورت مستمر هم انجام می گردد. البته این به معنای ۱۰۰ درصد بودن نظارت و اطلاعات ما بر كل انبارهای بالقوه موجود در گوشه و كنار كشور نیست.
1397/05/23
14:01:24
5.0 / 5
4293
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما