نگاهی به وضعیت بیمه های سلامت در كشور

هر ایرانی چقدر حق بیمه درمان می پردازد؟ بعلاوه وظایف بیمه های تكمیلی

هر ایرانی چقدر حق بیمه درمان می پردازد؟ بعلاوه وظایف بیمه های تكمیلی مطب نما: مشاور معاون درمان وزارت بهداشت ضمن تشریح و معرفی ساختار بیمه های درمانی در كشور، اظهار داشت: پیش بینی می گردد بین شش تا هشت میلیون همپوشانی بیمه ای در كشور وجود داشته باشد و جالب است كه بین چهار تا شش میلیون نفر هم فاقد دفترچه بیمه هستند. تنها راهكار حل این مشكلات، بازگشت به قانون و ساماندهی مدیریت اطلاعات است.


دكتر موسی طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به سه رویكرد متفاوت در حوزه بیمه، اظهار داشت: در یكی از این رویكردها، بیمه بعنوان تامین كننده رفاه اجتماعی است كه هم اكنون در كشور ما وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در این حوزه فعالیت می كند و اصطلاحاتی چون دولت های رفاه، چتر رفاه، تامین اجتماعی و... در این رویكرد جای می گیرد. دیدگاه دیگر بیمه، نگاهی اقتصادی می باشد و در آن از صنعت بیمه با عملكردهای اقتصادی سخن گفته می گردد و سومین رویكرد هم بیمه با دیدگاه نظام سلامت و بعنوان یكی از شیوه های تامین مالی در این نظام است.
چند درصد منابع سلامت را مردم تامین می كنند؟ وی با اشاره به اینكه در كل نظام سلامت ایران بیمه حدودا ۲۰ درصد از منابع را تامین می كند و حدود ۴۰ درصد از منابع توسط مردم و حدود ۳۰ درصد هم از جانب دولت تامین می شود، اضافه كرد: میزان باقی مانده هم از جانب سایر منابع همچون بیمه های تكمیلی، خیرین و... تامین می گردد. باید توجه كرد كه كل هزینه های كشور در نظام سلامت حدودا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و معادل حدود هشت درصد درآمد ناخالص داخلی بوده است.
نگاهی به تاریخ بیمه در ایرانطباطبایی با اشاره به اینكه از سال ۱۳۵۴ به صورت رسمی سازمان بیمه با قانون مصوب و با شكل فعلی شروع به كار كرد، اضافه كرد: پس از آن وزارت بهداشت هم در حوزه تامین مالی فعالیت های مستقیمی در مراكز عرضه خدمات و برای پشتیبانی از بیماران انجام داد. از سال ۷۳ با تصویب قانون بیمه همگانی، تامین مالی نظام سلامت با وضعیت فعلی شكل گرفت و به دنبال آن سازمان بیمه سلامت، كمیته امداد و نیروهای مسلح هم كارشان را با شرایط جدید آغاز كردند.
۴ بیمه گر اصلی در كشورمشاور معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینكه هم اكنون در كشور چهار بیمه پایه اصلی، حدود ۱۷ بیمه توام (ارائه همزمان خدمات پایه و تكمیلی) و ۴۰ بیمه تكمیلی داریم، درباره افراد تحت پوشش بیمه های پایه كشور، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی افراد شاغل را تحت پوشش قرار می دهد و به شكلی بر مبنای بیمه های اجتماعی پایه ریزی شده است. سازمان بیمه سلامت هم دارای پنج صندوق شامل صندوق كاركنان دولت، صندوق روستاییان، صندوق بیمه همگانی رایگان، صندوق بیمه ایرانی ها و صندوق سایر اقشار است. درباره بیمه نیروهای مسلح هم لازم به ذكر است كه در بیشتر كشورهای دنیا نیروهای نظامی بیمه جداگانه ای دارند. بیمه پایه دیگر در كشور ما، بیمه نیازمندان یعنی كمیته امداد است.
بیش از ۸۰ درصد بسته پایه خدمات سلامت كشور یكسان استطباطبایی درباره یكسان بودن بسته خدمتی پایه بیمه ها، اضافه كرد: در نظام سلامت یك راهبرد كلی وجود دارد كه تاكید می كند نباید بر مبنای گروه بندی های اجتماعی یا مزیت شغلی، پاسخگویی به نیازهای سلامتی افراد فرق چندانی باهم داشته باشد. وقتی حرف از عدالت در سلامت می گردد به این مفهوم است كه همه باید به اندازه نیازشان از خدمات سلامت بهره مند شوند. یعنی افراد ثروتمند نباید بسته خدمات پایه متفاوتی با افراد با درآمد كمتر داشته باشند و در مقابل باید میزان پرداختی افراد بر مبنای شرایط مذكور متفاوت باشد. خوشبختانه در كشور ما بالای ۸۰ درصد بسته خدمات پایه یكسان است و خدمات باقی مانده برای این است كه مثلا نیروهای مسلح یا نیازمندان كمیته امداد بعضی از خدمات را بیشتر تحت پوشش قرار داده یا برعكس بیمه روستاییان برخی خدمات را پوشش نمی دهند.
هر بیمه شده چقدر حق بیمه می دهد؟ وی در ادامه صحبت هایش به نحوه پرداخت حق بیمه در كشور اشاره و اظهار نمود: سازمان تامین اجتماعی و بعضی از سازمان ها تا قبل از سال ۸۶ حدودا ۹ درصد حقوق و دستمزد را برای سلامت هزینه می كردند، اما حق بیمه سایر سازمان ها بر مبنای حقوق و دستمزد نبود، بلكه سرانه مشخصی بعنوان حق بیمه تعیین می شد. البته از سال ۸۶ به بعد همه بیمه ها كسری از درآمد بیمه شدگان را بعنوان حق بیمه دریافت می كنند و نوعی یكپارچگی در دریافت حق بیمه بوجود آمده است. كسانی هم كه درآمد ندارند مانند روستاییان، بیمه شدگان كمیته امداد و... دولت هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد را بعنوان حق بیمه خانوار برایشان می پردازد. در عین حال باید توجه كرد كه حق بیمه افراد فاقد حقوق كه به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، در سال ۹۷ به ازای هر نفر ماهیانه ۴۴ هزار تومان است.
بیمه های تكمیلی چه می كنند؟ طباطبایی در ادامه درباره بیمه های تكمیلی هم اظهار داشت: مهم ترین كار بیمه تكمیلی این است كه خدماتی را كه در بیمه پایه پوشش داده نمی شوند، تحت پوشش قرار دهد. نوع دیگری از بیمه تكمیلی هم هزینه هایی را كه بیمه پایه پوشش نمی دهد، تحت پوشش خود قرار می دهد. بر این اساس گاهی بیمه تكمیلی خدمت اضافه تری را عرضه می دهد و گاهی هم پول اضافه تری می پردازد. البته بیمه های تكمیلی تحت نظر وزارت اقتصاد بوده و با محوریت بیمه مركزی ایران اداره می گردند. در صورتی كه بیمه های پایه تحت نظر وزارت رفاه و شورای عالی بیمه مدیریت می شوند.
همپوشانی بیمه ای؛ سكوت قانون یا تخلف؟ وی همینطور به مبحث همپوشانی های بیمه ای اشاره و اظهار نمود: همپوشانی به این مفهوم است كه یك فرد بیش از یك بیمه داشته باشد. این اشكال از آنجا شروع می گردد كه ما دستورالعمل ها یا قوانینی داشتیم كه اجازه همپوشانی را داده اند و یا در قبال همپوشانی سكوت كرده اند. بعنوان مثال اگر زن و شوهری شاغل باشند، طبق قانون هر دو نفر باید راسا تحت پوشش بیمه قرار گیرند یا قانون بیمه كردن افراد تبعی درجه دو و سه هم از همین نوع است. بعنوان مثال اگر فردی پدرش را تحت پوشش بیمه قرار دهد، پدرش می تواند به صورت خویش فرما هم خودش را بیمه كند.
وی افزود: البته در بعضی مواقع هم شاهد تخلفاتی هستیم كه به علت در دسترس نبودن اطلاعات، رخ می دهند. بعنوان مثال كسی كه بیمه غیرحمایتی دارد، حق اینكه تحت پوشش بیمه حمایتی قرار گیرد را ندارد، اما چون اطلاعات و مدیریت اطلاعات مان یكپارچه نبوده است، این همپوشانی ها شكل گرفته اند.
همپوشانی بیمه ای به نفع مردم نیستطباطبایی اضافه كرد: پیش بینی می گردد كه بین شش تا هشت میلیون همپوشانی بیمه ای در كشور وجود داشته باشد و جالب است كه بین چهار تا شش میلیون نفر هم فاقد دفترچه بیمه هستند. تنها راهكار حل این مشكلات بازگشت به قانون و ساماندهی مدیرت اطلاعات است. گاهی از آنجایی كه مردم احساس اطلاعات دقیقی در مورد بیمه ها و میزان اعتبار آنها ندارند، نمی دانند كدام بیمه بهتر است و بنابراین به همپوشانی تن می دهند، اما همپوشانی بیمه ای، امتیاز نیست؛ چراكه فرد دو بار حق بیمه پرداخت (یا نهادی به جای وی پرداخت می كند) می كند، اما از یك محل هزینه خدمت مورد نیازش را دریافت می كند.1397/04/31
19:44:06
5.0 / 5
4426
تگهای خبر: بهداشت , بیمه , خدمات , درمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
مطب نما
matabnama.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مطب نما محفوظ است

مطب نما

نزدیکترین مطب به شما